Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μαρία Ξύστρου

Προβλήματα ή Αντίθετα εξαιρετική Επίδοση στην Γυμναστική: Αδέξια, ασυγχρόνιστα, δεν μπορούν να κρατήσουν το βηματισμό τους. Υπάρχει όμως, πιθανότητα να διαπρέπουν στα αθλήματα, από τα οποία αντλούν τη χαμένη αυτοπεποίθηση.

Δυσκολίες Συγχρονισμού-Συντονισμού-Διατήρησης Ρυθμού-Ρυθμικών...

Μαρία Ξύστρου

  • διασκέδαση
  • αποδιοργάνωση
  • ανησυχία
  • αναβλητικότητα
  • δυσκολία να εστιάσει την προσοχή του σε κάποια δραστηριότητα
  • δυσκολία στη διατήρηση της προσοχής
  • δυσκολία στο να "ακούει" 
  • δυσκολία στην ολοκλήρωση μιας εργασίας
  • δυσκολία στην οργάνωση εργασιών ή...
Μαρία Ξύστρου

Η Ακούσια Διάσπαση Προσοχής, όταν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να είναι εξαιρετικά εξουθενωτική όχι μόνο για τους ανθρώπους που αγωνίζονται με αυτό, αλλά και για τους αγαπημένους τους. Μπορεί να έχουν πρόβλημα με το να εστιάζουν την προσοχή τους σε ένα έργο για αρκετή ώρα, αλλά δεν είναι μόνο...