Τεστ Πρόγνωσης - Διάγνωσης Μαθησιακών δυσκολιών - ΔΕΠΥ. Εγκεκριμένο από το BRUNEL UNIVERSITY του Λονδίνου. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος.21 Ερωτήσεις

+ τις ερωτήσεις Raven

97,6%

Ακρίβεια

Άμεση

Διάγνωση

Τι είναι το Τεστ Διάγνωσης - Πρόγνωσης

Μαθησιακών Δυσκολιών

Το Dyagnosis είναι ένα εύκολο & γρήγορο στη χρήση εργαλείο διάγνωσης, με χαμηλό κόστος που αγγίζει το 100% της ακρίβειας (97.6%) για παιδιά που πιθανώς παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες.

Επειδή δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην ανάγνωση, ορθογραφία και χρήση γλώσσας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη & σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ως Διαγνωστικό τεστ Μαθησιακών Δυσκολιών.

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Τεστ: pdf, video