Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τί είναι το Dyagnosis

 ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ “e-dyagnosis.com”

 

ΤΟ ΤΕΣΤ “e-dyagnosis.com”

Πρόκειται για Ηλεκτρονική Εφαρμογή Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών με τον συνδυασμό 21 ερωτήσεων και του τεστ IQ RAVEN, που βασίζεται σε πολυετή και ενδελεχή έρευνα της διδακτορικής διατριβής της Dr. Ξύστρου Μαρίας, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης-Ψυχολογία, κατατεθειμένης και εγκεκριμένης στο Brunel University του Λονδίνου και αναγνωρισμένης από το Ελληνικό κράτος.

Είναι ένα εύκολο & γρήγορο στη χρήση εργαλείο, με χαμηλό κόστος και με ακρίβεια που αγγίζει το 97.6%. Αφορά παιδιά, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, που μπορεί να παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην ανάγνωση, ορθογραφία και χρήση γλώσσας.

Το dyagnosis.gr, ΣΤΟΧΕΥΕΙ στην έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, ισχυροποιούνται οι ικανότητες, δίνονται ευκαιρίες για εκπαίδευση, αποδυναμώνονται οι μαθησιακές δυσκολίες. Αναγνωρίζονται οι ικανότητες, οι δυνατότητες και οι δεξιότητες των παιδιών, χρησιμοποιώντας το μυαλό τους, κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη, από την αρχή.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία, έχουν έλλειψη προοπτικής και περιορισμένη κοινωνική συμπεριφορά. Κατανοούν ποια είναι η αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να προσαρμοστούν στις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες και να συμπεριφερθούν ανάλογα.

Επιπλέον, τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες δυσκολεύονται να γράψουν, ναδιαβάσουν, να θυμούνται, όχι επειδή το επέλεξαν αλλά επειδή έτσι γεννήθηκαν.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αιτία της σχολικής αποτυχίας, η οποία οδηγεί στην αρνητική εικόνα του παιδιού από τον ενήλικα, από τους συμμαθητές του και από τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό είναι που προτρέπει τα παιδιά στην συναναστροφή με ομάδες που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά

Τα δημόσια κέντρα διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών κλείνουν ραντεβού μετά από 8 μήνες στην καλύτερη περίπτωση, και τα ιδιωτικά απευθύνονται σε βαλάντια άνω του μέσου όρου. Έτσι, η σωστή εκπαίδευση γίνεται προνόμιο των πλουσίων.

Η έγκυρη και έγκαιρη Διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών έχει προορισμό τη μάθηση

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για μια ακμάζουσα αγορά εργασίας και για την οικονομία. που είναι σημαντική για την πολιτική σταθερότητα. Επιτρέπει την ευκολότερη ένταξη. Διαμορφώνει κουλτούρα.

 

Με Τιμή

H Επιστημονική Ομάδα του e-dyagnosis.com

 

Πως λειτουργεί

Η μέθοδος ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό του τεστ IQ σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται ο δείκτης νοημοσύνης σας. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το τεστ με τις 21 ερωτήσεις που θα δώσουν την διάγνωση. Τα δύο τεστ λειτουργούν συνδυαστικά και με συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα πρέπει να κάνετε το τεστ IQ.

Βήματα

  1. Το πρώτο βήμα είναι η ολοκλήρωση του τεστ IQ RAVEN
  2. Το δεύτερο βήμα είναι η ολοκλήρωση του τεστ Μαθησιακών Δυσκολιών
  3. Το τρίτο βήμα είναι η αποστολή της διάγνωσης στο Email, αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή Χρήση κωδικού για αποστολή ( Εισάγετε τον κωδικό που έχετε λάβει ).

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Τεστ: pdf

Video Παρουσίαση