Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πολλές φορές βλέποντας το παιδί μας να μην συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες, σε φιλικές παρέες αλλά και στις δραστηριότητες της οικογένειας, ανησυχούμε ότι κάτι κάνουμε λάθος ως γονείς.

Η αλήθεια είναι ότι μερικά παιδιά δεν έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες που έχουν άλλα και έτσι απομακρύνονται και περιθωριοποιούνται.

Δεν καταλαβαίνουμε όυτε τον τρόπο που αντιδρούν αλλά ούτε και πώς εκφράζονται.

Ο ειδικός επαγγελματίας, θα βοηθήσει το παιδί μέσα από εξειδικευμένο παιχνίδι και τρόπο προσέγγισης να αποκτήσει τις κοινωνικές δεξιότητες εκείνες που θα το βγάλουν από το περιθώριο που έχει μπει.