Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό, τα παιδιά σε ομάδες των 8-12 ατόμων, θα μάθουν να νιώθουν, να αντιλαμβάνονται το σώμα τους αλλά και να καταλαβαίνουν την δύναμη και την αδυναμία τους.

Να μπορέσουν να βρουν τη θέση τους με τα άλλα σώματα, στο χώρο αλλά και μέσα στη φύση. Να καταλάβουν τις έννοιες του όγκου, της βαρύτητας, της ταχύτητας αλλά και της απόστασης.

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, θα παίξουν θα ανακαλύψουν τους εαυτούς τους ώστε να συνδεθούν τελικά όχι μόνο με το εγώ τους αλλά και με τους άλλους.Να μάθουν τελικά να επικοινωνούν διαδραστικά.

Εβδομαδιαίες  συναντήσεις διάρκειας 2,5 ωρών
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-12 άτομα
Ημέρα συναντήσεων: Δευτέρα απόγευμα 6:00-8:30
Κόστος μηνιαίο: 30€ και κατά περίπτωση 20€