Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Όταν επικοινωνείς, αισθάνεσαι καλύτερα. Όταν μοιράζεσαι τον προβληματισμό σου, τον κάνεις να αποδυναμώνεται.

Η ατομική συμβουλευτική, απαραίτητη σε κάθε αλλαγή στη ζωή μας, παρέχει την δημιουργία ικανότητας αντιμετώπισης των προβλημάτων μας, με τη στιγμή που θα παρουσιαστούν.

Η συμμετοχή σε ομάδα δίνει την δυνατότητα εκμάθηνσης επικοινωνίας, μοιράσματος και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης καθώς αποτελεί μικρογραφία των έξω κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών μας σχέσεων.