Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διάγνωση και Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών από ειδικό σε θέματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξία σε ατομική παρέμβαση με το παιδί.

Επειδή το μαθησιακό πρόβλημα σε αγχώνει και σε πιέζει, δεδομένου ότι δεν είσαι ικανός να φτάσεις τις δυνατότητες σου

Επειδή το σχολικό σύστημα έχει δυσκολία στην αποδοχή των Δυσλεξικών μαθητών και το πρόβλημα είτε αγνοείται, είτε γενικεύεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα

Επειδή η άγνοια χειροτερεύει την ειδική μαθησιακή δυσκολία, που εμφανίζεται στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στον γραπτό λόγο και ιδιαιτέρως στην μεταφορά της σκέψης τους σε γραπτό

Γι αυτό,

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ των Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξίας-Παρομητικότητας-Υπερκινητικότητας είναι το κλειδί της έγκυρης, έγκαιρης και σωστής αντιμετώπισης.

Γιατί ψυχολογικά προβλήματα;

Οι δυσλεξικοί μαθητές και οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν στις κοινωνικές τους ικανότητες, συμπεριφορές και στην ψυχο-εκπαιδευτική τους κατανομή. Κατανοούν ποια είναι η αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να προσαρμοστούν στις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες και να συμπεριφερθούν ανάλογα. Η σχολική αποτυχία, η έλλειψη διάγνωσης και η λόγω άγνοιας αρνητική και απορριπτική αντιμετώπιση γονέων & εκπαιδευτικών με υποτιμητικές συγκρίσεις, με αρνητικά επίθετα (τεμπέλη, αδιάφορε, επιπόλαιε) προκαλούν σοβαρά δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα που συντρίβουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό των παιδιών μας.

Όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση της δυσλεξίας ή ακόμη καλύτερα η πρόγνωσή της κατά την προσχολική ηλικία τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η αντιμετώπιση και τόσο μειώνονται τα συνεπακόλουθα ψυχολογικά προβλήματα.

Για τους Δυσλεξικούς η ακαδημαϊκή αποτυχία θα συνοδευτεί από την κοινωνική αποτυχία, και μπορεί να έχει ισόβιες συνέπειες

H έγκαιρη πρόγνωση και διάγνωση της δυσλεξίας, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια, οδηγεί στην σωστή αντιμετώπιση. Με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιούνται οι ικανότητες των δυσλεξικών παιδιών, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνονται οι μαθησιακές τους δυσκολίες.