Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  • Έναρξη: 28 Ιαν 2022
  • Λήξη: 30 Ιαν 2022
  • Τοποθεσία: Ramada Plaza Thraki

Την περίοδο που η εκπαίδευση σταματάει , το επιστημονικό ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε Αγγλία και Ελλάδα, το e-dyagnosis.com, διαγιγνώσκει, εξετάζει, εκπαιδεύει, εκατοντάδες παιδιά.

Ευχαριστώ όλες τις οικογένειες που εμπιστεύονται τα παιδιά τους  στο dyagnosis και στην Επιστημονική του Ομάδα.

Στο πρόγραμμα, σελίδα 17, με το νούμερο 031, η παρουσίαση του Επιστημονικού Ηλεκτρονικού Εργαλείου e-dyagnosis.com στο 6ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας


Το πρόγραμμα του συνεδρίου