Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  • Τοποθεσία: Αθήνα 2024, diathematiko.gr

Είμαι η Μαρία Ξύστρου, PhD Sociology - Psychology, και είμαι η δημιουργός του e-dyagnosis.com, Επιστημονικό ηλεκτρονικό Εργαλείο Πρόγνωσης- Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών