Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Προβλήματα ή Αντίθετα εξαιρετική Επίδοση στην Γυμναστική: Αδέξια, ασυγχρόνιστα, δεν μπορούν να κρατήσουν το βηματισμό τους. Υπάρχει όμως, πιθανότητα να διαπρέπουν στα αθλήματα, από τα οποία αντλούν τη χαμένη αυτοπεποίθηση.

Δυσκολίες Συγχρονισμού-Συντονισμού-Διατήρησης Ρυθμού-Ρυθμικών κινήσεων: Δυσκολία στο σχοινάκι σκαρφάλωμα, κεφαλιές στο ποδόσφαιρο, δυσκολίες στο βηματισμό και στο χορό.

Προβλήματα αλληλοδιαδοχής (κινήσεων) (αρκετά συχνά): Βραδύτερη μάθηση της ορθής και αυτόματης εκτέλεσης αλληλοδιαδοχικών κινήσεων (ντύσιμο, κούμπωμα, δέσιμο κορδονιών)

Σύγχυση προσανατολισμού-κατεύθυνσης: Δυσκολία στη διάκριση του αριστερά-δεξιά. Δυσκολία στο να παρακολουθούν προφορικές οδηγίες.

Προβλήματα προσοχής και αυτοσυγκέντρωσης: Περιορισμένη δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης-προσήλωσης και εύκολη διάσπαση προσοχής. Υπερκινητικότητα (=αεικίνητοι-ζωηροί), Παρορμητικότητα (=ανυπόμονοι, Συναισθηματικοί, Απαιτητικοί, Ανοργάνωτοι)

Προβλήματα βραχύχρονης μνήμης και διαδοχής (αφηρημένων εννοιών): Προβλήματα στην αποστήθιση ποιημάτων, τραγουδιών, στην εκμάθηση προπαίδειας, που βασίζεται στην αποστήθιση

Προβλήματα Δομής Προφορικού Λόγου: Καθυστέρηση στην έναρξη ομιλίας, αργή-ανώριμη ομιλία γραμματικά και συντακτικά.

Ιατρικά Προβλήματα: Αλλεργίες, άσθμα, πόνοι στα αυτιά και κοιλιακοί πόνοι, που προκαλούνται από το άγχος λόγω της καθημερινής σχολικής αποτυχίας.