Έναρξη: 03 Ιουλ 2015
Λήξη: 04 Ιουλ 2015
Τοποθεσία: Η Φωνή της Ύδρας

Κυρία Ξύστρου, τι είναι οι «μαθησιακές δυσκολίες» και πώς εκδηλώνονται;

Σημαντική η πρώτη ερώτηση για να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και στην δυσλεξία, που τις περισσότερες φορές συγχέονται οι δυσλεξικοί με τα παιδιά που έχουν γενική μαθησιακή καθυστέρηση. Παρουσιάζουν παρόμοιες (όμως διαφορετικές) δυσκολίες στο σχολείο, αλλά έχουν διαφορετική αιτιολογία.

Ωστόσο, η γενική μαθησιακή καθυστέρηση οφείλεται σε χαμηλή ευφυΐα, σε αρνητικούς ψυχο-περιβαλλοντικούς...