Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  • Έναρξη: 03 Ιουλ 2015
  • Λήξη: 04 Ιουλ 2015
  • Τοποθεσία: Η Φωνή της Ύδρας

Κυρία Ξύστρου, τι είναι οι «μαθησιακές δυσκολίες» και πώς εκδηλώνονται;

Σημαντική η πρώτη ερώτηση για να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και στην δυσλεξία, που τις περισσότερες φορές συγχέονται οι δυσλεξικοί με τα παιδιά που έχουν γενική μαθησιακή καθυστέρηση. Παρουσιάζουν...