Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των ηλεκτρονικών τόμων των Πρακτικών του Συνεδρίου, με ISBN, με τον 3ο τόμο "Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης" τους οποίους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον εξής σύνδεσμο («Σχολική βία-Σχολικός εκφοβισμός» και «Ετερότηα και Εκπαίδευση»):
https://syn-kte.conf.uoi.gr/index.php/4o-syn-kte/

Μαρία Ξύστρου

3ος τόμος: θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, μέρος Ε, σελ. 365.