Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγράμματος αναγνώρισης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του εγκλεισμού λόγω covid-19 σε παιδιά και οικογένειες των δομών του ΝΠΔΔ  Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

Η περίοδος του εγκλεισμού ήταν μια περίοδος κακή, διότι ο περιορισμός του χώρου και του χρόνου μιας οικογένειας, δημιούργησε την «απομυθοποίηση». Οι άνθρωποι ζουν τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής τους, γιατί έχουν μεγάλη παράταση του χρόνου. Ενάμιση χρόνο πανδημίας, και θα έχουμε ακόμη ενάμιση χρόνο για να ηρεμήσουμε από την πανδημία. Δηλαδή τρία χρόνια. Οι άνθρωποι οργίστηκαν. Κλειδώθηκαν ξαφνικά. Άλλαξαν τον τρόπο της ζωής τους. Βρέθηκαν πολύ κοντά και είδαν άσχημες εικόνες μεταξύ τους. Η βία, ο θυμός και η ένταση επικρατούν της ανθρώπινης σκέψης και φυσικά διαμορφώνεται μια βίαιη συμπεριφορά, η οποία επιδεινώνεται με την ραγδαία αύξηση της χρήσης αλκοόλ. Η ανθρώπινη κοινωνία, χάνοντας την σύνδεση, την επικοινωνία, και την ενσυναίσθηση, καταφεύγει, ως αμυντικό ή επιθετικό όπλο, στην βία. Έτσι, η καραντίνα γέννησε παθολογίες, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η δυσθυμία. Και ενώ οι περισσότεροι επικεντρώνονται σε τρόπους καταπολέμησης της πανδημίας του covid-19, λίγοι προετοιμάζονται για την άλλη πανδημία που ήδη εξαπλώνεται ολοένα και πιο γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Την πανδημία της ψυχικής υγείας.

«Το Δέντρο της Ζωής – Φρίντα Ξύστρου», έχοντας υπόψη όλα όσα συμβαίνουν στην σύγχρονη κοινωνία, και κυρίως, έχοντας την επιστημονική γνώση και εμπειρία,

Και το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ»,

υλοποίησε το πρόγραμμα “Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγράμματος αναγνώρισης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του εγκλεισμού λόγω covid-19 σε παιδιά και οικογένειες των δομών του ΝΠΔΔ  Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση τους όρους της σύμβασης που υπογράφτηκε ανάμεσα στους δύο ανωτέρω συμβαλλόμενους. Προσκομίζονται υπογεγραμμένα παρουσιολόγια από τις αρμόδιες εκπαιδευτικούς των δομών του ΝΠΔΔ για τα παιδιά και τους γονείς των παιδιών που ήρθαν στις δια ζώσης εξατομικευμένες συνεδρίες που έλαβαν χώρα στους παιδικούς σταθμούς της Νικήτης, Συκιάς, Σάρτης, Μεταγγιτσίου, Αγίου Νικολάου, όπου επιβεβαιώνονται οι μέρες και ώρες εργασίας των επιστημονικών συνεργατών του «Δέντρο της Ζωής». (Αναλυτικά αναγράφονται στο συνημμένο έντυπο).

Προκειμένου για την προώθηση και γνωστοποίηση της ανωτέρω Δράσης και παρότρυνση των γονέων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, «Το Δέντρο της Ζωής – Φρίντα Ξύστρου», επικοινώνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο διαδίκτυο, στις επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου, του dyagnosis, του «Δέντρο της Ζωής» και στα social media. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κάθε γονέα ξεχωριστά, και πραγματοποίησε μεσω skype, viber & messenger, ατομικές συνεδρίες, ζητώντας ταυτόχρονα την έγγραφη έγκριση συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί των νηπιακών σταθμών και των δομών του ΝΠΔΔ, ενημέρωσαν προσωπικά τους γονείς για τις ώρες και μέρες των δια ζώσης συναντήσεων. Ενημερωτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, μοιράστηκε σε όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς.

Αλλάζει η εποχή μας. Η πανδημία θα μας αφήσει σοφότερους. Θα μπορέσει να δώσει περισσότερη ανθρώπινη αξία, η οποία σιγά-σιγά, δυστυχώς, χάνει την ενσυναίσθηση της, και οι άνθρωποι δημιουργούν δυναμικές μεν πορείες, αλλά με άδεια συναισθήματα. Το παιδί σήμερα εξοικειώνεται με μια φοβερή ικανότητα στο ψηφιακό σύστημα, το οποίο στεγνώνει την φαντασίωση, δεν του μαθαίνει να μιλάει, δεν του δείχνει το δρόμο της επικοινωνίας, δεν έχει δηλαδή αυτογνωσιακή συναισθηματική έκφραση. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί της πόρτας.

Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι στα βιβλία και στην φιλοσοφία. Στην πραγματικότητα, η ευτυχία είναι η πρακτική της ζωής. Δηλαδή πόσο καλά αισθάνεσαι με τον άνθρωπο που ζεις, που συμβιώνεις, που συνυπάρχεις, που μοιράζεσαι. Πόσο καλά αισθάνεσαι με την οικογένεια σου!

«Το Δέντρο της Ζωής» και το e-dyagnosis.com, συνεχίζει να στηρίζει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του για κάθε ενδιαφερόμενο.

Αποφασιστικότητα για καλύτερη ζωή!

Ευχαριστούμε για την συνεργασία

Για την Επιστημονική Ομάδα

Φρίντα Ξύστρου

Συμβουλευτική Ψυχοθεραπευτρια

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με βάση τα παρουσιολόγια που υπογράφτηκαν από τις νηπιαγωγούς και το προσωπικό των δομών του ΝΠΔΔ, συνάγεται ότι τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ανέρχονται στα εκατόν εβδομήντα (170).

Η σύμβαση που υπογράφτηκε ανάμεσα στους δύο συμβαλλόμενους είναι για 85 παιδιά. Και για τους γονείς των παιδιών αυτών.

Δεν μπορούσαμε να εξαιρέσουμε όμως κάποιο παιδί και το γονιό του από το πρόγραμμα, και ασχοληθήκαμε με το σύνολο των παιδιών που δήλωναν παρουσία στους σταθμούς, κατά συνέπεια και με τους γονείς των παιδιών αυτών. Επιπλέον το πρόγραμμα συνεχίστηκε για τα καινούρια παιδιά που συμμετείχαν εως και 13 Αυγούστου 2021 με ατομικές συνεδρίες στα γραφεία του «Δέντρο της Ζωής»

Για τις επιπλέον ώρες ψυχο-εκπαιδευτικής στήριξης, που είναι εκτός προϋπολογισμού, αποφασίστηκε από την επιστημονική ομάδα, να μην υπάρχει οικονομική διεκδίκηση και η Διοίκηση του ΝΠΔΔ να το εκλάβει ως ευγενική παροχή του «Δέντρο της Ζωής- Φρίντα Ξύστρου».

Κατά τα λοιπά, η σύμβαση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον οικονομικό προϋπολογισμό και τηρήθηκαν όλοι οι όροι.