ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγράμματος αναγνώρισης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του εγκλεισμού λόγω covid-19 σε παιδιά και οικογένειες των δομών του ΝΠΔΔ  Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

Η περίοδος του εγκλεισμού ήταν μια περίοδος κακή, διότι ο περιορισμός του χώρου και του χρόνου μιας οικογένειας, δημιούργησε την «απομυθοποίηση». Οι άνθρωποι ζουν τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής τους, γιατί έχουν μεγάλη παράταση...

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΟΜΟΦΟΒΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των ηλεκτρονικών τόμων των Πρακτικών του Συνεδρίου, με ISBN, με τον 3ο τόμο "Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης" τους οποίους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον εξής σύνδεσμο («Σχολική βία-Σχολικός εκφοβισμός» και «Ετερότηα και Εκπαίδευση»):
...

Η κοινωνία χρησιμοποιεί την ντροπή για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση. Αλλά τι  συμβαίνει όταν δεν μπορείς να προσαρμοστείς στις κοινωνικές συνθήκες και να συμπεριφερθείς ανάλογα, εξαιτίας της νευρολογίας σου; Τι γίνεται αν η προσωπικότητα σου τείνει να είναι πιο περίεργη, δημιουργική και διαισθητική από το μέσο όρο; Είναι δύσκολο να διαφέρεις. Είσαι δημιουργικός και έχεις διαφορετική συμπεριφορά και είναι καιρός να βγεις από τις σκιές του στιγματισμού και της ντροπής...